Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Zasady ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

0
Podziel się:

W przypadku rejestracji podmiotu w KRS składa się wniosek o wpis zmian do KRS, a zamieszczenie ogłoszenia nastąpi z urzędu - tłumaczy Beata Łączyńska radca prawny z Siwek Gaczyński & Partners.

Zasady ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
(Siwek Gaczyński & Partners)

Zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego reguluje ustawa z 22 grudnia 1995 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń, wydawanym przez ministra sprawiedliwości.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się wszystkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zamieszczenie tych wpisów dokonywane jest z urzędu przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po dokonaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata za nie wynosi: za ogłoszenie pierwszego wpisu - 100 złotych, za ogłoszenie kolejnych wpisów - 250 złotych, przy czym ogłoszenia wpisów w rejestrze przedsiębiorców dokonywane przez sąd rejestrowy z urzędu są wolne od opłat.

Dyżur ekspercki: We wtorek 4 grudnia,w godz. 11-16, mecenas Beata Łączyńska odpowie na pytania czytelników pod nr tel.: (22) 246-08-00.
Opłaty te uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o wpis do KRS. Oznacza to, że w przypadku rejestracji podmiotu w KRS lub rejestracji zmian dla podmiotów wpisanych do KRS składamy jedynie wniosek o wpis zmian do KRS (bez odrębnego wniosku o dokonanie ogłoszenia w Monitorze), a zamieszczenie ogłoszenia nastąpi z urzędu. Trzeba jedynie pamiętać o uiszczeniu opłaty za Monitor i dołączenia dowodu jej dokonania do wniosku o wpis w KRS.

W Monitorze umieszcza się również ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego, a także inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy. Te ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych lub w formie elektronicznej.

Przykładowo, w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy znajduje się specjalnie wydzielony punkt przyjęć ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego opłata wynosi 500 złotych. Za inne obwieszczenia i ogłoszenia uiszcza się opłatę 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30 proc.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/80/m252240.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/odpowiedzialnosc;czlonkow;zarzadu;spolki;z;o;o;,86,0,1198422.html) *Kiedy członek zarządu odpowiada za długi * Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, m.in. gdy wierzyciel nie poniósł szkody - tłumaczy Beata Łączyńska radca prawny z Siwek Gaczyński & Partners. W tym wypadku należy zatem samodzielnie obliczyć stosowną opłatę (licząc liczbę znaków za pomocą funkcji _ statystyka wyrazów _ w edytorze tekstu). Opłaty te uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości (zatem na inne konto niż przy ogłaszaniu wpisów do KRS). Wraz z tą opłatą można od razu uiścić opłatę za przesłanie egzemplarza numeru Monitora. Następnie należy złożyć wniosek na formularzu *MSiG-M1 *wraz z załączonym ogłoszeniem w wersji papierowej (z podpisami
osób uprawnionych do reprezentacji spółki) oraz elektronicznej.

Obecnie Monitor wydawany jest w formie elektronicznej. Z treścią Monitora można zapoznać się w sądzie rejonowym, a także na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Niezależnie od tego, przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia jego dotyczące.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie ogłasza się obwieszczeń ogłaszanych
w Monitorze Polskim B. Do najważniejszych ogłoszeń zamieszczanych w Monitorze Polskim B należą sprawozdania finansowe podmiotów zobowiązanych do ich ogłaszania.

Czytaj więcej w Money.pl
Odwrócona hipoteka bez tajemnic. Kto powinien ją oferować? Rząd już dawno temu obiecał specjalną ustawę. Tymczasem nikt nie nadzoruje firm, które oferują ten produkt.
Wspólnik w spółce odpowiada majątkiem, gdy... Za roszczenia wobec spółki jawnej wierzyciel może pozwać zarówno samą firmę, jak i jej wspólników - tłumaczy Beata Łączyńska radca prawny z Siwek Gaczyński & Partners.
Dziel się, ale nie zyskiem. Nietypowa forma inwestowania Facebook tylko dla inwestorów? Social trading to idea społecznościowego inwestowania.

Autorka jest radcą prawnym w kancelarii prawniczej Siwek Gaczyński & Partners

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)