Notowania

porady
25.11.2008 00:00

Przynależność do związków zawodowych

Pytanie: Międzyzakładowy Związek Zawodowy w chwili obecnej posiada 4 członków - pracowników jednej spółki i 5 członków pracowników drugiej spółki; na terenie obu spółek związek działa. Taka sytuacja...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Międzyzakładowy Związek Zawodowy w chwili obecnej posiada 4 członków - pracowników jednej spółki i 5 członków pracowników drugiej spółki; na terenie obu spółek związek działa. Taka sytuacja co do liczebności ZZ, trwa już trzeci miesiąc. Z racji braku wymaganej prawem ilości członków, ZZ czasowo utracił swoje uprawnienia, ale jest także zagrożony możliwością skreślenia z rejestru. W powyższych okolicznościach ZZ złożył do jednej z ww. spółek, wniosek (ale bez pisemnej zgody pracownika) o pobieranie składki członkowskiej od osoby świadczącej pracę w tej spółce na podstawie cywilnoprawnej umowy - zlecenia. Oczywistym jest, iż sam brak pisemnego oświadczenia pracownika uniemożliwia dokonywanie potrąceń składki. Rodzi się jednak pytanie: czy osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, osoba która nie jest byłym pracownikiem spółki, nie znajduje się w stosunku pracy z żadnym podmiotem, nie jest emerytem, nie jest rencistą ani bezrobotnym, etc.; nie jest osobą określoną w hipotezie art. 2
ustawy o ZZ, może wstąpić do związku zawodowego?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy...

Tagi: porady, prawo pracy, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz