Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Wniosek o wpis do księgi wieczystej

Pytanie: Bardzo dziękuje za odpowiedź. Obecnie znów nawiązuję do sytuacji opisanej poprzednio. W wydziale ksiąg wieczystych poinformowano mnie, że jest zarejestrowany wniosek (podano mi numer) o założenie księgi wieczystej dla wymienionego mieszkania. Na razie jest to jednak mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez ustanowionej księgi wieczystej. Zatem czy w tym przypadku wzmianka o złożeniu wniosku powinna być również niezwłocznie umieszczona? Czy, aby skorzystać z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, potencjalny nabywca ma obowiązek sprawdzić czy i w jaki sposób nieruchomość figuruje w księdze wieczystej? Czy wtedy wykrycie faktu rejestracji złożonego wniosku będzie możliwe? Nie wiem, czy wniosek złożony przez byłą żonę wyraża zarazem wolę założenia księgi wieczystej i umieszczenia w niej obciążenia hipotecznego. Czy mogę poznać już teraz treść tego wniosku, a zatem zweryfikować wykonanie zobowiązania zawartego w ugodzie podziałowej? Czy mogę sam złożyć wniosek o obciążenie hipoteczne tego mieszkania?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 6268 §10 kodeksu postępowania cywilnego, założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu. Jeżeli zatem lokal...
Czytaj także
Polecane galerie