Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

rzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0
Podziel się

Pytanie: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostało ustanowione na okres do października bieżącego roku. W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia ustanowionego prawa, użytkownicy...

bEhIIOgR

Pytanie: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zostało ustanowione na okres do października bieżącego roku. W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia ustanowionego prawa, użytkownicy wieczyści zwrócili się z wnioskiem o jego przedłużenie na kolejny okres. Czy po zawarciu umowy przedłużenia użytkowania wieczystego, użytkownicy wieczyści mogą zwrócić się z wnioskiem o przekształcenie posiadanego prawa w prawo własności nieruchomości? Czy można uznać, że spełniona zostanie przesłanka, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiąca, że przedmiotowa ustawa dotyczy osób będących użytkownikami wieczystymi w dniu wejścia w życie ustawy? Czy też po wygaśnięciu terminu użytkowania wieczystego istniejącego w dniu wejścia w życie ustawy o przekształceniu, zawarcie umowy o przedłużeniu użytkowania wieczystego na kolejny okres i na nowych warunkach należy traktować jak kolejne oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste?

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny:

Art. 236. § 2. W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może...

bEhIIOhu
porady
prawo
prawo cywilne
KOMENTARZE
(0)