Notowania

porady
07.01.2009 00:00

Pierwszeństwo najemców w nabyciu lokalów

Pytanie: Budynek mieszkalny (4 lokale mieszkalne) nie spełnia wymagań obowiązujących warunków technicznych co do wysokości pomieszczeń, która wynosi od 243 do 245 cm. W związku z powyższym starosta...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Budynek mieszkalny (4 lokale mieszkalne) nie spełnia wymagań obowiązujących warunków technicznych co do wysokości pomieszczeń, która wynosi od 243 do 245 cm. W związku z powyższym starosta odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności znajdujących się w nim lokali. Lokale te są wynajmowane od chwili oddania budynku do użytku jako lokale mieszkalne na podstawie umów o najem na czas nieokreślony. Obecnie właściciel budynku, w tym wypadku gmina, zamierza sprzedać budynek wraz z gruntem jako całość w drodze przetargu nieograniczonego z pominięciem prawa pierwszeństwa kupna dla najemców znajdujących się w nim lokali, wynajmowanych jako lokale mieszkalne, a wynikającego z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czy i w jakim zakresie stanowi to naruszenie praw najemców lokali znajdujących się w tym budynku? Czy ewentualne zbycie przez gminę gruntu razem z budynkiem zawierającym te lokale, stanowi realizację przywileju pierwszeństwa?

Odpowiedź: Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami najemcom lokali w budynku należącym do Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego, który to budynek...

Tagi: porady, prawo, prawo cywilne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz