Opłata za użytkowanie wieczyste

Opłata za użytkowanie wieczyste

Pytanie: Starosta podwyższył opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów (jednakowo dla wszystkich współużytkowników), które stanowią współwłasność kilku osób. Na w/w gruncie posadowiony jest obiekt, w którym współwłaściciele posiadają wydzielone stoiska o różnej wartości. Czy w tej sytuacji istnieje uzasadnienie do zróżnicowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zależności od wartości stoiska?

Odpowiedź: Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej...
Czytaj także
Polecane galerie