Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
09.07.2008 00:00

Studium uchwalone pod rządami starej ustawy

Pytanie: W 2000 roku Urząd Gminy N. uchwalił Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w 2005 roku plan zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy został zaskarżony...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: W 2000 roku Urząd Gminy N. uchwalił Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w 2005 roku plan zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy został zaskarżony w 2007 i WSA w Ł. określił, że nie podlega on wykonaniu od 20-12-2007. Wyrok jest nieprawomocny, gdyż Urząd Gminy wniósł skargę kasacyjną. Ja w marcu 2008 złożyłam wniosek o wydanie warunków zabudowy dla domku jednorodzinnego wraz z przyłączami. W odpowiedzi od Urzędu Gminy dostałam postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 62 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Organ uzasadnił zawieszenie faktem, iż dla obszaru na którym znajduje się moja działka istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Obowiązek ten wynika z zapisów w studium ustanawiających obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Złożyłam zażalenie stwierdzając jednoznacznie, że zapisy w studium nie mogą mnie dotyczyć, gdyż studium nie jest aktem prawa miejscowego. Okazało się jednak że organ
odwoławczy utrzymał postanowienie gminy w mocy stwierdzając, że owszem zapisy studium nie mogą być podstawą do wydawania decyzji, ale... Studium zawiera wykaz terenów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. W podstawie obowiązku sporządzenia miejscowego planu przestrzennego studium wskazuje art. 13 ust. 1 pkt 3a ustawy z 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym. Okoliczność taka, wg organu odwoławczego, stanowi podstawę obligatoryjnego zawieszenia postępowania. Nie budzi bowiem wątpliwości iż obowiązek sporządzenia planu powstał na podstawie w/w przepisów szczególnych, które dla tego obszaru nakazują uchwalić plan miejscowy. Czy zapisy w studium sporządzonego pod rządami starej ustawy (z 1994 roku) i sama stara ustawa z 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym mogą stanowić podstawę do obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy na podstawie przepisu art. 62 ust 2 nowej ustawy (z 2003 roku)?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 62 obecnie obowiązującej ustawy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż...

Tagi: porady, prawo, prawo budowlane
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz