Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
23.09.2014 05:11

Jak interpretować termin na zgłoszenie sprzeciwu przez odpowiedni organ budowlany

Pytanie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 30 wymienia prace, które należy zgłosić właściwemu organowi. Zgłoszenie takie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 30 wymienia prace, które należy zgłosić właściwemu organowi. Zgłoszenie takie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Jak należy interpretować (liczyć 30-dniowy termin od dnia doręczenia zgłoszenia) na wniesienie sprzeciwu? Czy istotna jest data wydania decyzji, data faktycznego nadania decyzji pocztą, data pierwszego awizowania decyzji, czy data rzeczywistego doręczenia tej decyzji? Jak należałoby traktować sprzeciw, w przypadku, gdy decyzja zostałaby wydana po terminie?

Odpowiedź: Sprzeciw, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego wyraża brak zgody właściwego organu na przystąpienie przez inwestora do zamierzonej działalności budowlanej....

Tagi: porady, prawo, prawo budowlane
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz