Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w działaniu prokuratury. Co zatwierdził rząd?

0
Podziel się

Wśród planowanych zmian jest stopniowe przenoszenie prokuratorów IPN do prokuratur powszechnych.

Zmiany w działaniu prokuratury. Co zatwierdził rząd?
(Mikdam/Dreamstime)
bEiRSdcR

Wprowadzenie kontroli parlamentarnej nad działalnością prokuratury, * *zwiększenie uprawnień Prokuratora Generalnego w zakresie doboru kadry prokuratorskiej oraz * *wprowadzenie zmian w organizacji prokuratur - to najważniejsze zmiany jakie zawarte są w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o prokuraturze.

Jednym z celów zmian jest wprowadzenie kontroli parlamentarnej nad działalnością prokuratury, przy utrzymaniu zasady niezależności prokuratorów w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz odrębności prokuratury.

bEiRSdcT

Obecnie Prokurator Generalny przekazuje sprawozdanie roczne premierowi, które przedkładane jest do udzielenia pozytywnej lub negatywnej opinii ministrowi sprawiedliwości. Premier, po zapoznaniu się ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości przyjmuje sprawozdanie lub je odrzuca. Odrzucenie sprawozdania może być połączone z wnioskiem o odwołanie Prokuratora Generalnego przed upływem kadencji. Do przyjęcia takiego wniosku przez Sejm konieczna jest jednak kwalifikowana większość 2/3 posłów.

Przyjęty projekt nowelizacji zakłada, że po zatwierdzeniu lub odrzuceniu roczne sprawozdanie Prokuratora Generalnego byłoby przekazywane do Sejmu, w którym odbywałaby się debata sejmowa nad sprawozdaniem, nie kończąc się jednak głosowaniem.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/m212539.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jaroslaw;gowin;skrytykuje;prokurature;szczegoly;za;tydzien,0,0,1091584.html) *Gowin zapowiada ostrą krytykę prokuratury * _ W przyszłym tygodniu gotowe powinno być moje stanowisko odnoszące się do sprawozdania prokuratora generalnego _ - powiedział minister. Ponadto planuje się by Rada Ministrów opracowywała zasadnicze kierunki polityki karnej, w której wskazywałaby na problemy związane ze ściganiem przestępstw, jak również instytucje prawne mające szczególne znaczenie dla polityki karnej. Kierunki nie były wiążące dla Prokuratora Generalnego, ale mógłby on w oparciu o wskazany dokument rządowy wydawać zarządzenia i wytyczne dla podległych prokuratorów. Tym samym Prokurator Generalny, przy zachowaniu pełnej autonomii włączony zostałby w rozwiązywanie razem
z rządem istotnych problemów polityki karnej.

Prokurator Generalny lub jego zastępcy musieliby się stawiać na posiedzeniach stałych lub nadzwyczajnych komisji sejmowych (tylko sprawiedliwości i praw człowieka oraz komisji ds. służb specjalnych), aby ewentualnie poinformować o działalności prokuratury. Posłom nie przysługiwałoby jednak prawo do informacji dotyczących konkretnych śledztw czy postępowań.

bEiRSdcZ

Projekt założeń do ustawy reguluje także kwestię prokuratorów w stanie spoczynku. W przypadku mianowania, powołania lub wyboru do pełnienia funkcji w organach państwowych, samorządu terytorialnego, służby dyplomatycznej, konsularnej lub objęcia funkcji w organizacjach międzynarodowych - prokuratorzy będą zobligowani do zrzeknięcia się stanowiska prokuratora.

Kolejną istotną zmianą będzie zwiększenie uprawnień Prokuratora Generalnego przy doborze kadry prokuratorskiej oraz precyzyjne określenie uprawnień prokuratorów przełożonych w stosunku do ich podwładnych prowadzących postępowania przygotowawcze.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/m212539.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/likwidacja;sadow;rejonowych;gowin;nie;liczy;sie;ze;zdaniem;psl,126,0,1108094.html) *"PSL po prostu broni 80 stołków prezesów" * Obecnie wielu sędziów to sędziowie funkcyjni: prezesi, wiceprezesi czy szefowie wydziałów - czasem jednoosobowych. Powoływanie i odwoływanie zastępców Prokuratora Generalnego, a także zastępców prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych ma być uelastycznione. Prokurator generalny ma także zyskać większy wpływ na obsadę stanowisk prokuratorskich. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami Krajowa Rada Prokuratury przedstawiałaby Prokuratorowi Generalnemu dwóch kandydatów na każde wolne stanowisko. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami nastąpi likwidacja kadencyjności zastępców szefów jednostek prokuratury.
Kadencyjność dotyczyłaby wyłącznie szefów jednostek organizacyjnych prokuratury.

Planuje się również likwidację struktur prokuratur wojskowych przy jednoczesnym utrzymaniu prokuratorów będących w czynnej służbie wojskowej. Dotychczasowi prokuratorzy wojskowi zostaną włączeni w struktury prokuratur powszechnych. Wśród planowanych zmian jest określenie właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych oraz mechanizmu stopniowego przenoszenia prokuratorów IPN do prokuratur powszechnych, w związku ze zmniejszającą się liczbą zadań pionu śledczego i lustracyjnego IPN. Powyższe kroki mają sprawić, że rozłożenie obciążenia pracą prokuratorów będzie racjonalne i równomierne.

bEiRSdda
Czytaj więcej w Money.pl
Te zmiany dotkną 700 tys. Polaków - mówi nam minister Minister Sprawiedliwości w Money.pl: _ Wyrażają pogardę dla milionów Polaków _.
Tuskometr Money.pl: Premier wreszcie wziął się do roboty Wskaźnik skonstruowany przez Money.pl wystrzelił w górę. Donald Tusk zrealizował już 20 proc. obietnic. Jest się z czego cieszyć?
Seremet do wymiany? Premier ujawnił zamiary Donald Tusk przyznał, że ma różne uwagi wobec Prokuratora Generalnego, ale... .
bEiRSddu
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)