Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
obligacje korporacyjne
24.10.2012 06:26

Obligacje korporacyjne - alternatywa dla kredytu?

Firmy przeprowadzające emisje niepubliczne obligacji nie mają obowiązku uzyskania zgody ani poinformowania jakiegokolwiek organu państwowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)

Najpopularniejszym sposobem finansowania inwestycji jest nadal kredyt bankowy. Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że jest to najszybszy i najtańszy sposób pozyskania kapitału. Alternatywną metodą jest emisja obligacji korporacyjnych.

Obligacje są papierami wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczeniem takim jest najczęściej świadczenie pieniężne. Istota obligacji sprowadza się zaś do tego, że emitent wystawia obligatariuszowi dokument (obligację), w którym zobowiązuje się, że po upływie określonego terminu, dokona wykupu obligacji. Obligacje mogą być oczywiście oprocentowane, co oznacza, że emitent będzie wypłacał nabywcy obligacji (np. kwartalnie, rocznie) określoną kwotę odsetek.

Zarówno wartość nominalna obligacji, kwota odsetek, jak również termin zapadalności obligacji (tj. termin, w którym emitent odkupi od obligatariusza nabyte przez niego obligacje) mogą być dowolnie określane. Powyższe sprawia, że obligacje są niezwykle elastycznym sposobem pozyskiwania kapitału, to bowiem emitent decyduje na jaką kwotę chce się zadłużyć (zależy to bowiem od wielkości przeprowadzonej przez niego emisji, wartości nominalnej obligacji, jak również stopy oprocentowania) i kiedy spłaci zaciągnięte przez siebie zobowiązanie. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie ku temu, aby określić termin zapadalności obligacji na rok, dwa, czy też na 10 lat.

Rodzaje emisji

Ustawa o obligacjach, w zależności od kręgu podmiotów, do których kierowana jest oferta, przewiduje trzy rodzaje emisji:

  • tryb emisji w drodze oferty publicznej, do którego stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej;
  • tryb emisji w drodze oferty publicznej, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej;
  • proponowanie nabycia obligacji w inny sposób (tryb emisji zamknięty), polegający na skierowaniu propozycji nabycia obligacji do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99.

Najłatwiejszą i zarazem najtańszą do przeprowadzenia jest emisja zamknięta, zwana również niepubliczną czy też prywatną. Ustawa o obligacjach co do zasady nie nakłada na emitentów - przeprowadzających emisje niepubliczne - obowiązku uzyskania zgody czy też poinformowania jakiegokolwiek organu państwowego. Podmioty takie nie podlegają również nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Kto może emitować obligacje

Obligacje mogą emitować w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mające osobowość prawną (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne) oraz spółki komandytowo-akcyjne. Spółki osobowe - ze wskazanym wyżej wyjątkiem - nie mogą przeprowadzać emisji obligacji.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/199/m250311.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/centrum;zdrowia;dziecka;chce;inwestowac;znalezli;sposob,111,0,1181295.html) *200 mln zł długu, a chcą inwestować. Jak? * Centrum Zdrowia Dziecka chce wyemitować obligacje o wartości 100 mln zł. W celu przeprowadzenia emisji niepublicznej (prywatnej), nie trzeba spełniać żadnych szczególnych wymogów dotyczących czy to wielkości kapitału zakładowego, czy też okresu prowadzenia działalności gospodarczej. To dodatkowo zwiększa atrakcyjność obligacji, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie nie mają długiej historii kredytowej, a co za tym idzie uzyskanie kredytu nastręcza im cały szereg trudności.

W przypadku emisji niepublicznych (prywatnych), propozycja nabycia obligacji musi zostać skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby propozycję taką skierować do pracowników. Działanie takie przynosi korzyści każdej ze stron. Emitent uzyskuje bowiem na dogodnych dla siebie zasadach środki potrzebne do przeprowadzenia inwestycji, zaś pracownicy (obligatariusza) uzyskują zysk z tytułu oprocentowania obligacji.

Jak wynika z przedstawionych wyżej twierdzeń, obligacje spełniają podobną funkcję co kredyt bankowy. W czasach, w których uzyskanie takiego finansowania jest niepewne, drogie i czasochłonne, każdy przedsiębiorca - spełniający opisane wyżej warunki - powinien rozważyć, czy nie skorzystać z alternatywnej metody finansowania, polegającej na emisji obligacji.

Czytaj więcej w Money.pl
W co zainwestować w ostatnim kwartale roku? Latem największe stopy zwrotów przyniosły obligacje korporacyjne oraz inwestycje na rynkach wschodzących. Teraz czas na...
Emisja obligacji w spółce z o.o. - od czego zacząć? Przed podjęciem decyzji o emisji obligacji należy rozważyć, czy środki pieniężne nie mogłyby zostać pozyskane w inny sposób.
Tu zyski są wyższe niż na bankowych lokatach. Zazwyczaj Niestety część handlu nie jest dostępna dla inwestorów indywidualnych.

Autor jest prawnikiem w kancelarii prawniczej Siwek Gaczyński & Partners

Tagi: obligacje korporacyjne, emisja, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki, papiery wartościowe
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz