Ostatnie dokumenty
 • Zamieszki w Palestynie. Wysłannik ONZ oskarżony przez władze o wspieranie Hamasu Zamieszki w Palestynie. Wysłannik ONZ oskarżony przez władze o wspieranie Hamasu Wysłannik ONZ odpowiedzialny za proces pokojowy na Bliskim Wschodzie Robert Serry zaprzeczył dziś, że kiedykolwiek proponował swą pomoc dla radykalnego palestyńskiego ugrupowania
 • Termin wykonania umowy pożyczki Pytanie: Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to...
 • Błędna miejscowość na wekslu Pytanie: Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne?...
 • Nakaz z dwóch weksli Pytanie: Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?...
 • Zwrot weksla Pytanie: Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w...
 • Nieprzedstawienie do zapłaty weksla Pytanie: W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności...
 • Roszczenie o różnicę odsetek Pytanie: Zawarłem umowę pożyczki zabezpieczoną wekslem in-blanco. Umowa przewidywała odsetki za opóźnienie 24% rocznie. Sąd wydał (prawomocny) nakaz zapłaty z roszczenia wekslowego (bez powoływania...
 • Przedstawienie weksla do zapłaty Pytanie: Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla...
 • Obligacje korporacyjne - alternatywa dla kredytu? Obligacje korporacyjne - alternatywa dla kredytu? Firmy przeprowadzające emisje niepubliczne obligacji nie mają obowiązku uzyskania zgody ani poinformowania jakiegokolwiek organu państwowego.
 • Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos Pytanie: Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy...
 • Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy Pytanie: Czy oskarżony ma prawo wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy?...
 • Przedłużenie ważności wizy Schengen Pytanie: Czy aby przedłużyć ważność wizy Schengen obywatel kraju niebędącego członkiem UE musi powrócić na terytorium swojego państwa?...
 • Przedawnienie weksla własnego Pytanie: Wniosłem powództwo na podstawie weksla własnego przed upływem 3 lat od daty zapłaty umieszczonej na wekslu. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia powołując się na roczny termin przedawnienia...
 • Przedstawienie weksla do zapłaty Pytanie: Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy...
 • *upadłość domu maklerskiego Pytanie: Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?...
 • Kupowanie znacznych pakietów akcji - kiedy ogłaszać Kupowanie znacznych pakietów akcji - kiedy ogłaszać Zaniechanie ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej wiąże się z zakazem wykonywania prawa głosu.
 • Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?...
 • Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej Pytanie: Czy umowa kredytowa musi, czy może być integralnym załącznikiem deklaracji wekslowej?...
 • Dochodzenie spłaty z weksla w postępowaniu nakazowym Pytanie: Jeśli dłużnik wekslowy pomimo wezwania nie wykupuje weksla i nie dokonuje spłaty. Jak można dochodzić spłaty z weksla?...
 • Warunki formalne weksla własnego Pytanie: Jakie warunki formalne musi spełniać weksel własny aby był ważny i skuteczny?...
1 2 3 4