Trwa ładowanie...
bEJAyqsB
Notowania

Papiery wartościowe

Zamieszki w Palestynie. Wysłannik ONZ oskarżony przez władze o wspieranie Hamasu
22.06.2014 10:44

PALESTYNA
 / 
Zamieszki w Palestynie. Wysłannik ONZ oskarżony przez władze o wspieranie Hamasu

Wysłannik ONZ odpowiedzialny za proces pokojowy na Bliskim Wschodzie Robert Serry zaprzeczył dziś, że kiedykolwiek proponował swą pomoc dla radykalnego palestyńskiego ugrupowania

Termin wykonania umowy pożyczki
24.07.2013 5:13

PORADY
 / 
Termin wykonania umowy pożyczki

Pytanie: Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to...

Błędna miejscowość na wekslu
04.07.2013 5:12

PORADY
 / 
Błędna miejscowość na wekslu

Pytanie: Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne?...

Nakaz z dwóch weksli
13.02.2013 5:12

PORADY
 / 
Nakaz z dwóch weksli

Pytanie: Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?...

Zwrot weksla
27.11.2012 5:10

PORADY
 / 
Zwrot weksla

Pytanie: Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w...

bEJAyqsD
Nieprzedstawienie do zapłaty weksla
21.11.2012 5:11

PORADY
 / 
Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

Pytanie: W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności...

Przedstawienie weksla do zapłaty
20.11.2012 5:11

PORADY
 / 
Przedstawienie weksla do zapłaty

Pytanie: Mam weksel płatny i wystawiony w miejscowości zamieszkania dłużnika. Jest to dość daleko ode mnie. Czy przedstawienie weksla do zapłaty oznacza konieczność osobistej wizyty posiadacza weksla...

Roszczenie o różnicę odsetek
20.11.2012 5:11

PORADY
 / 
Roszczenie o różnicę odsetek

Pytanie: Zawarłem umowę pożyczki zabezpieczoną wekslem in-blanco. Umowa przewidywała odsetki za opóźnienie 24% rocznie. Sąd wydał (prawomocny) nakaz zapłaty z roszczenia wekslowego (bez powoływania...

Obligacje korporacyjne - alternatywa dla kredytu?
24.10.2012 6:26

OBLIGACJE KORPORACYJNE
 / 
Obligacje korporacyjne - alternatywa dla kredytu?

Firmy przeprowadzające emisje niepubliczne obligacji nie mają obowiązku uzyskania zgody ani poinformowania jakiegokolwiek organu państwowego.

bEJAyqsJ
Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos
24.07.2012 5:10

PORADY
 / 
Nieprzedstawienie weksla do zapłaty a indos

Pytanie: Powiedzmy, że weksel własny z klauzulą \"bez kosztów\" nie został przedstawiony dłużnikowi do zapłaty (albo nie ma na to dowodu). Dzień po terminie płatności weksel został indosowany. Czy...

Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy
23.04.2012 5:10

PORADY
 / 
Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

Pytanie: Czy oskarżony ma prawo wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy?...

Przedłużenie ważności wizy Schengen
08.12.2011 0:00

PORADY
 / 
Przedłużenie ważności wizy Schengen

Pytanie: Czy aby przedłużyć ważność wizy Schengen obywatel kraju niebędącego członkiem UE musi powrócić na terytorium swojego państwa?...

Przedawnienie weksla własnego
20.09.2011 5:11

PORADY
 / 
Przedawnienie weksla własnego

Pytanie: Wniosłem powództwo na podstawie weksla własnego przed upływem 3 lat od daty zapłaty umieszczonej na wekslu. Pozwany podniósł zarzut przedawnienia powołując się na roczny termin przedawnienia...

bEJAyqsK
Przedstawienie weksla do zapłaty
14.09.2011 0:00

PORADY
 / 
Przedstawienie weksla do zapłaty

Pytanie: Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy...

*upadłość domu maklerskiego
30.08.2011 5:10

PORADY
 / 
*upadłość domu maklerskiego

Pytanie: Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?...

Kupowanie znacznych pakietów akcji - kiedy ogłaszać
07.07.2011 9:20

KUPNO SPÓŁKI
 / 
Kupowanie znacznych pakietów akcji - kiedy ogłaszać

Zaniechanie ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej wiąże się z zakazem wykonywania prawa głosu.

Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe
14.06.2011 0:00

PORADY
 / 
Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?...

Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej
01.06.2011 0:00

PORADY
 / 
Umowa kredytowa jako integralny załącznik deklaracji wekslowej

Pytanie: Czy umowa kredytowa musi, czy może być integralnym załącznikiem deklaracji wekslowej?...