Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

Uw | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - spraw wszczętych z inicjatywy własnej Trybunału.
rok
nr/88
3 4 5 6 9 20
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: Uw, nr: 4, rok: 88
sygnaturaopispublikacja
Uw 4/88 Orzeczenie z dnia 1988-10-19
w sprawie stawek podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń oraz zasad ustalania kwot wolnych od podatku (OTK1986-1995/t1/1988/5; OTK 1988 s. 58-80)
Z.U. 1988 / / 5
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: