Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

Kw | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - spraw wszczętych z inicjatywy własnej Trybunału.
rok
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: Kw
sygnaturaopispublikacja
Kw 5/91 Orzeczenie z dnia 1991-09-24
w sprawie zróżnicowania wieku emerytalnego nauczycieli akademickich (OTK1986-1995/t3/1991/5; OTK 1991 s. 96-103)
Z.U. 1991 / / 5
Kw 1/89 Orzeczenie z dnia 1989-05-09
(OTK1986-1995/t2/1989/3)
Z.U. 1989 / / 3
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: