Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

Kp | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków Prezydenta Rzeczypospolitej o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją.
rok
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: Kp
sygnaturaopispublikacja
Kp 1/13 Wyrok z dnia 2013-07-24
Stosowanie przymusu bezpośredniego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi M.P. 2013..690 z dnia 2013-08-30    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 83
Kp 1/12 Wyrok z dnia 2013-03-06
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (ustawa zmieniająca). M.P. 2013..169 z dnia 2013-03-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 25
Kp 1/12 Wyrok z dnia 2013-03-06
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (ustawa zmieniająca).
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 25 M.P. 2013..169 z dnia 2013-03-20     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Kp 1/11 Wyrok z dnia 2011-06-14
Racjonalizacja zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 5A / 41
Kp 2/10 Postanowienie z dnia 2010-10-13
Z.U. 2010 / 8A / 91
Kp 1/10 Postanowienie z dnia 2010-10-18
Z.U. 2010 / 8A / 93
Kp 9/09 Wyrok z dnia 2010-07-14
Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Z.U. 2010 / 6A / 59
Kp 7/09 Wyrok z dnia 2011-04-20
Prawo budowlane (zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę)
Z.U. 2011 / 3A / 26
Kp 7/09 Wyrok z dnia 2011-04-20
Prawo budowlane (zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę)
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 26
Kp 6/09 Wyrok z dnia 2010-01-20
Ograniczenie wysokości subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa
Z.U. 2010 / 1A / 3
Kp 5/09 Wyrok z dnia 2012-01-18
Zasady uznawania za obywatela polskiego Dz.U. 2012..39 z dnia 2012-01-31    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 5
Kp 3/09 Wyrok z dnia 2009-10-28
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Z.U. 2009 / 9A / 138
Kp 2/09 Wyrok z dnia 2009-05-13
Ochrona środowiska oraz kompetencja organu samorządu województwa w kwestii parku krajobrazowego
Z.U. 2009 / 5A / 66
Kp 10/09 Postanowienie z dnia 2011-05-18
Z.U. 2011 / 4A / 37
Kp 10/09 Postanowienie z dnia 2011-05-18
(PDF) Pobierz 1772167 bajtów.Z.U. 2011 / 4A / 37 Dokumenty w sprawie
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: