Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 27/08 Wyrok z dnia 2012-03-29
Brak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych Dz.U. 2012..440 z dnia 2012-04-23    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 27
K 25/08 Postanowienie z dnia 2009-05-20
Z.U. 2009 / 5A / 77
K 24/08 Wyrok z dnia 2010-03-16
Pobieranie i egzekucja opłat abonamentowych (rozprawa odroczona bezterminowo)
Z.U. 2010 / 3A / 22
K 23/08 Wyrok z dnia 2011-07-21
Wskaźniki zmian cen nieruchomości
Z.U. 2011 / 6A / 62
K 21/08 Wyrok z dnia 2009-05-14
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2009 / 5A / 67
K 19/08 Wyrok z dnia 2011-04-19
Postępowanie lustracyjne
Z.U. 2011 / 3A / 24
K 19/08 Wyrok z dnia 2011-04-19
Postępowanie lustracyjne
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 24
K 17/08 Wyrok z dnia 2010-07-20
Brak wytycznych co do treści aktu wykonawczego
Z.U. 2010 / 6A / 61
K 16/08 Wyrok z dnia 2010-10-05
Z.U. 2010 / 8A / 72
K 15/08 Wyrok z dnia 2012-03-06
Nałożenia na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia Dz.U. 2012..297 z dnia 2012-03-22    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 24
K 13/08 Wyrok z dnia 2009-07-07
Kary pieniężne za naruszenie przepisów o rybołówstwie
Z.U. 2009 / 7A / 105
K 10/08 Wyrok z dnia 2010-10-27
Uchylenie immunitetu sędziom, którzy orzekali kary na podstawie działających wstecz przepisów dekretu o stanie wojennym
Z.U. 2010 / 8A / 81
K 1/08 Wyrok z dnia 2010-02-23
Ustawa o Policji
Z.U. 2010 / 2A / 14
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: