Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

U | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami.
rok
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: U
sygnaturaopispublikacja
U 2/13 Postanowienie z dnia 2013-05-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 49
U 2/13 Postanowienie z dnia 2013-05-08
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 49 Dokumenty w sprawie  
U 1/13 Postanowienie z dnia 2013-10-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 110
U 8/12 Postanowienie z dnia 2013-05-07
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 47
U 8/12 Postanowienie z dnia 2013-05-07
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 47 Dokumenty w sprawie  
U 7/12 Wyrok z dnia 2013-10-29
Przepisy regulujące przeprowadzanie kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach lub aresztach w celu wydalenia Dz.U. 2013..1429 z dnia 2013-12-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 102
U 5/12 Wyrok z dnia 2013-07-30
Ograniczenie wykonywania zawodu fizyka medycznego Dz.U. 2013..1023 z dnia 2013-09-05    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 88
U 3/12 Postanowienie z dnia 2013-03-20
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 36
U 3/12 Postanowienie z dnia 2013-03-20
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 36 Dokumenty w sprawie  
U 4/11 Postanowienie z dnia 2013-05-22
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 54
U 4/11 Postanowienie z dnia 2013-05-22
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 54 Dokumenty w sprawie  
U 2/11 Wyrok z dnia 2013-03-05
Poddawanie badaniom lub wykonywanie czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej Dz.U. 2013..375 z dnia 2013-03-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 24
U 2/11 Wyrok z dnia 2013-03-05
Poddawanie badaniom lub wykonywanie czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 24 Dz.U. 2013..375 z dnia 2013-03-20     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
U 1/11 Postanowienie z dnia 2012-05-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 55
U 4/09 Wyrok z dnia 2010-05-31
Zasady korekty wniosku w sprawie kwot rekompensujących utracone dochody z tytułu zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej
Z.U. 2010 / 4A / 36
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: