Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
SK 14/11 Wyrok z dnia 2013-10-22
Sporządzenie uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, na które nie przysługuje środek zaskarżenia Dz.U. 2013..1427 z dnia 2013-12-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 101
SK 12/11 Wyrok z dnia 2013-02-26
Postępowanie egzekucyjne (zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych) Dz.U. 2013..350 z dnia 2013-03-14    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 2A / 19
SK 12/11 Wyrok z dnia 2013-02-26
Postępowanie egzekucyjne (zasady pobierania opłat od dłużników przez komorników sądowych)
(PDF) Pobierz 896385 bajtów.Z.U. 2013 / 2A / 19 Dz.U. 2013..350 z dnia 2013-03-14     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
SK 11/11 Wyrok z dnia 2013-05-07
Określenie maksymalnych norm czasu pracy sędziów sądów powszechnych Dz.U. 2013..585 z dnia 2013-05-21    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 40
SK 11/11 Wyrok z dnia 2013-05-07
Określenie maksymalnych norm czasu pracy sędziów sądów powszechnych
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 40 Dz.U. 2013..585 z dnia 2013-05-21     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
SK 10/11 Postanowienie o kosztach z dnia 2013-01-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 14
SK 10/11 Postanowienie z dnia 2013-01-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 13
SK 10/11 Postanowienie z dnia 2013-01-29
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 13 Dokumenty w sprawie  
SK 10/11 Postanowienie o kosztach z dnia 2013-01-29
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 14 Dokumenty w sprawie  
SK 1/11 Postanowienie z dnia 2011-06-20
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 5A / 47
1 2 3 starsze
  • Adres publikacyjny: