Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 11/05 Wyrok z dnia 2005-11-09
Ograniczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Z.U. 2005 / 10A / 113
P 10/05 Postanowienie z dnia 2005-11-29
Z.U. 2005 / 10A / 127
P 1/05 Wyrok z dnia 2005-04-27
Europejski Nakaz Aresztowania
Z.U. 2005 / 4A / 42
1 2 3 starsze
  • Adres publikacyjny: