Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
P 28/05 Wyrok z dnia 2006-10-25
Prawo energetyczne - zasady rozliczeń za energię elektryczną
Z.U. 2006 / 9A / 128
P 28/05 Wyrok z dnia 2006-10-25
Prawo energetyczne - zasady rozliczeń za energię elektryczną
Z.U. 2006 / 9A / 127
P 27/05 Wyrok z dnia 2006-10-18
Samowola budowlana - obowiązek opłaty legalizacyjnej
Z.U. 2006 / 9A / 124
P 24/05 Wyrok z dnia 2006-07-25
Obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych
Z.U. 2006 / 7A / 87
P 23/05 Wyrok z dnia 2006-11-15
Warunki przyznania świadczenia z pomocy społecznej
Z.U. 2006 / 10A / 151
P 22/05 Wyrok z dnia 2006-02-14
Zasady rozliczeń za energię elektryczną
Z.U. 2006 / 2A / 16
P 21/05 Wyrok z dnia 2006-02-27
Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Z.U. 2006 / 2A / 19
P 2/05 Postanowienie z dnia 2006-01-18
Z.U. 2006 / 1A / 10
P 19/05 Postanowienie z dnia 2007-07-11
Z.U. 2007 / 7A / 87
P 18/05 Wyrok z dnia 2006-05-08
Ustalenie przez komornika wysokości kosztów postępowania
Z.U. 2006 / 5A / 53
P 16/05 Wyrok z dnia 2006-04-04
Skład organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych
Z.U. 2006 / 4A / 41
P 14/05 Postanowienie z dnia 2008-05-26
Z.U. 2008 / 4A / -1
P 14/05 Postanowienie z dnia 2008-05-26
zasady postępowania przed sądem administracyjnym
Z.U. 2008 / 4A / 69
P 13/05 Wyrok z dnia 2006-02-28
Tryb doręczania pism sądowych
Z.U. 2006 / 2A / 20
P 12/05 Postanowienie z dnia 2006-04-19
Z.U. 2006 / 4A / 49
1 2 3
  • Adres publikacyjny: