wydziałsygnatura
- WAWKWKNWOWSPWZWZP
rok
Izba Wojskowa, znak: WSP
sygnaturaopisdata wyd.
[IW] WSP 1/09 Postanowienie SN
Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2009/9/32/79
2009-07-21 
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: