Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 2001 numer 106 poz. 1148
Tytuł: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Data ogłoszenia: 2001-09-29
Data wejscia w życie: 2001-09-29
 • Dział VI Środki przymusu
 • Rozdział VIII Zatrzymanie
 • Art. 45. kpwow
  Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem,...
 • Art. 46. kpwow
  Art. 46. § 1. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu uprawnieniach oraz...
 • Art. 47. kpwow
  Art. 47. § 1. Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zatrzymanie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może domagać się zbadania zasadności,...
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 45. kpwow
  Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem,...
 • Art. 46. kpwow
  Art. 46. § 1. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu uprawnieniach oraz...
Ostatnie wątki na forum