Sygnatura dokumentu: Kodeks karny wykonawczy
Sygnatura: DU rok 1997 numer 90 poz. 557
Tytuł: Kodeks karny wykonawczy
Data ogłoszenia: 1997-08-05
Data wejscia w życie: 1997-08-05

Art. 2. 

Organami postępowania wykonawczego są:  

1) sąd pierwszej instancji,  

2) sąd penitencjarny,  

3) prezes sądu lub upoważniony sędzia,  

4) sędzia penitencjarny,  

5) dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna,  

6) sądowy kurator zawodowy,  

7) sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny,  

8) urząd skarbowy,  

9) odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,  

10) inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.  

Ostatnie wątki na forum