Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19

Art. 92. 1. Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające:

1) ze stanu zdrowia kierowcy; 

2) z możliwości prowadzenia określonego pojazdu; 

3) z przepisów ustawy. 

2. Wymagania lub ograniczenia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:

1) korekty lub ochrony wzroku; 

2) korekty słuchu; 

3) protezy lub szyny ortopedycznej; 

4) możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu; 

5) konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu; 

6) ograniczenia uprawnienia do wskazanych pojazdów; 

7) dodatkowego oznakowania pojazdu; 

8) terminu ważności prawa jazdy. 

Ostatnie wątki na forum