Sygnatura dokumentu: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Zobacz i pobierz dokument
Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
Tytuł: Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym
Data ogłoszenia: 1997-08-19
Data wejscia w życie: 1997-08-19

Art. 14. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię: 

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, 

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; 

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi; 

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko; 

4) przebiegania przez jezdnię; 

5) chodzenia po torowisku; 

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto; 

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.