Prawo

Encyklopedia Prawa

Roszczenie windykacyjne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Roszczenie windykacyjne
Roszczenie windykacyjne opiera się na następujących przesłankach:
- przedmiotem roszczenia jest rzecz,
- podnoszący roszczenie jest właścicielem rzeczy (legitymacja czynna),
- rzecz pozostaje w faktycznym władaniu adresata roszczenia (legitymacja bierna)
- władającemu nie przysługuje takie uprawnienie do władania rzeczą, które mógłby skutecznie przeciwstawić właścicielowi.

Przedmiot roszczenia
Przedmiotem roszczenia windykacyjnego mogą być rzeczy w znaczeniu materialno-technicznym oraz prawa.

Rzeczy
Roszczenie windykacyjne dotyczy rzeczy materialnych w stanie pierwotnym lub przetworzonym, wyodrębnione na tyle, aby były to dobra samoistne. Przepis ten dotyczy ruchomości jak i nieruchomości. Roszczenie windykacyjne może dotyczyć także części rzeczy, o ile nieuprawniony tą częścią faktycznie włada. Roszczenie windykacyjne dotyczyć może rzeczy oznaczonych co do tożsamości.

Prawa
Przepis art. 222 § 1 KC może dotyczyć również praw, o ile są to prawa majątkowe i zbywalne
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: