A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Opcje
Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:
- żądania w określonym terminie dostawy instrumentu bazowego po ustalonej cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego),
- żądania w określonej terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po ustalonym cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego),
- żądania w określony terminie zapłaty sumy pieniężnej zależnej (w sposób ustalonym w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (opcja kupna z rozliczeniem pieniężnym),
- żądania w określony terminie zapłaty sumy pieniężnej zależnej (w sposób ustalonym w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym).
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: