Prawo

Encyklopedia Prawa

Europejski tytuł egzekucyjny
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Europejski tytuł egzekucyjny
Zgodnie z art. 1153 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności.

Tryb nadania klauzuli wykonalności
Tytułom egzekucyjnym, o których mowa powyżej klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić - sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: