urząd skarbowy

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku - Gdańsk

 • Nazwa: Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
 • Adres: ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
 • Telefony: 0-58 346-43-46
 • Fax: 0-58 346-41-23
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT81101011400165352221000000
  • VAT 31101011400165352222000000
  • PIT78101011400165352223000000
  • d.j.b.
  • in.d72101011400165352227000000
  • j.b.
  • wyd.19101011400165352230000000
  • doch.66101011400165352231000000
  • NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Gdańsk
W TWOIM MIEŚCIE