urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku - Gdańsk

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
 • Adres: ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk
 • Telefony: (58) 7654-500
 • Fax: (58) 7654-401
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT83 1010 1140 0066 6622 2100 0000
  • VAT 33 1010 1140 0066 6622 2200 0000
  • PIT80 1010 1140 0066 6622 2300 0000
  • d.j.b.
  • in.d74 1010 1140 0066 6622 2700 0000
  • j.b.
  • wyd.21101011400066662230000000
  • doch.68101011400066662231000000
  • NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Gdańsk
W TWOIM MIEŚCIE