urząd skarbowy

Pomorski Urząd Skarbowy - Gdańsk

 • Nazwa: Pomorski Urząd Skarbowy
 • Adres: Ul. Żytnia 4/6, 80-749 Gdańsk
 • Telefony: 0-58 690-59-38
 • Fax: 0-58 690-59-57
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT36101011400199982221000000
  • VAT 83101011400199982222000000
  • PIT33101011400199982223000000
  • d.j.b.
  • in.d27101011400199982227000000
  • j.b.
  • wyd.71101011400199982230000000
  • doch.21101011400199982231000000
  • NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Gdańsk
W TWOIM MIEŚCIE