urząd skarbowy

Lubelski Urząd Skarbowy - Lublin

 • Nazwa: Lubelski Urząd Skarbowy
 • Adres: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
 • Telefony: 0-81 531-88-30
 • Fax: 0-81 532-83-03
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT06101013390077512221000000
  • VAT 53101013390077512222000000
  • PIT03101013390077512223000000
  • d.j.b.
  • in.d94101013390077512227000000
  • j.b.
  • wyd.41101013390077512230000000
  • doch.88101013390077512231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Lublin
W TWOIM MIEŚCIE