urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie - Lublin

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
 • Adres: ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
 • Telefony: 0-81 528-02-00
 • Fax: 0-81 525-83-27
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT40101013390091462221000000
  • VAT 87101013390091462222000000
  • PIT37101013390091462223000000
  • d.j.b.
  • in.d31101013390091462227000000
  • j.b.
  • wyd.75101013390091462230000000
  • doch.25101013390091462231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Lublin
W TWOIM MIEŚCIE