urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - Lublin

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
 • Adres: ul. Sądowa 5, 20-027 Lublin
 • Telefony: 0-81 532-92-21
 • Fax: 0-81 532-02-14
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT37101013390000392221000000
  • VAT 84101013390000392222000000
  • PIT34101013390000392223000000
  • d.j.b.
  • in.d28101013390000392227000000
  • j.b.
  • wyd.72101013390000392230000000
  • doch.22101013390000392231000000
  • NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Lublin
W TWOIM MIEŚCIE