organizacje pożytku publicznego

ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA JEDNOSTKA STRZELECKA 1001 IM. GEN. DYW. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO - BEŁCHATÓW

 • KRS:0000249956
 • Nazwa: ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA JEDNOSTKA STRZELECKA 1001 IM. GEN. DYW. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGO
 • Adres:97-400 BEŁCHATÓW, DR. RODZIEWICZA 10
 • Miasto:BEŁCHATÓW
 • Gmina:BEŁCHATÓW
 • Powiat:BEŁCHATOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-12-15
 • Adres WWW:http://www.js1001.dolsat.pl
 • Konto bankowe:90144012570000000013935203
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BEŁCHATÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE