organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BEŁCHATOWIE - BEŁCHATÓW

 • KRS:0000226942
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BEŁCHATOWIE
 • Adres:97-400 BEŁCHATÓW, TARGOWA 20A
 • Miasto:BEŁCHATÓW
 • Gmina:BEŁCHATÓW
 • Powiat:BEŁCHATOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-23
 • Konto bankowe:54896500082001000010810001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BEŁCHATÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE