organizacje pożytku publicznego

WIELUŃSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - WIELUŃ

 • KRS:0000218828
 • Nazwa: WIELUŃSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • Adres:98-300 WIELUŃ, PIŁSUDSKIEGO 14
 • Miasto:WIELUŃ
 • Gmina:WIELUŃ
 • Powiat:WIELUŃSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-01-20
 • Konto bankowe:19925600040073572620000010
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WIELUŃ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE