organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII "TRATWA" - WIELUŃ

 • KRS:0000222557
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII "TRATWA"
 • Adres:98-300 WIELUŃ, REFORMACKA 3
 • Miasto:WIELUŃ
 • Gmina:WIELUŃ
 • Powiat:WIELUŃSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-30
 • Konto bankowe:92925600040075645720000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WIELUŃ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE