organizacje pożytku publicznego

"WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE DOBRO ZDROWIE I EDUKACJA CELEM KAŻDEGO OLSZTYNIANINA" - OLSZTYN

 • KRS:0000222202
 • Nazwa: "WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE DOBRO ZDROWIE I EDUKACJA CELEM KAŻDEGO OLSZTYNIANINA"
 • Adres:10-280 OLSZTYN, ZAMENHOFA 20
 • Miasto:OLSZTYN
 • Gmina:M. OLSZTYN
 • Powiat:M. OLSZTYN
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-29
 • Konto bankowe:48144012280000000009401067
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OLSZTYN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE