organizacje pożytku publicznego

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ - OLSZTYN

 • KRS:0000245507
 • Nazwa: CARITAS ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
 • Adres:10-125 OLSZTYN, GRUNWALDZKA 45
 • Miasto:OLSZTYN
 • Gmina:M. OLSZTYN
 • Powiat:M. OLSZTYN
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-24
 • Adres WWW:http://www.olsztyn.caritas.pl
 • Konto bankowe:17124055981111000050228308
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OLSZTYN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE