organizacje pożytku publicznego

BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE - OLSZTYN

 • KRS:0000029900
 • Nazwa: BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE
 • Adres:10-165 OLSZTYN, ARTYLERYJSKA 17
 • Miasto:OLSZTYN
 • Gmina:M. OLSZTYN
 • Powiat:M. OLSZTYN
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-02
 • Adres WWW:http://www.olsztyn.bankizywnosci.pl
 • Konto bankowe:41193016532001000085430001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OLSZTYN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE