organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

 • KRS:0000214510
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 • Adres:97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, ŚW. ANTONIEGO 55
 • Miasto:TOMASZÓW MAZOWIECKI
 • Gmina:TOMASZÓW MAZOWIECKI
 • Powiat:TOMASZOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-16
 • Adres WWW:http://www.tpdtom.neostrada.pl
 • Konto bankowe:23102039160000020201033356
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TOMASZÓW MAZOWIECKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE