organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "N.S.J.-RODZINA" - TOMASZÓW MAZOWIECKI

 • KRS:0000323481
 • Nazwa: FUNDACJA "N.S.J.-RODZINA"
 • Adres:97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, KS. J. POPIEŁUSZKI 2
 • Miasto:TOMASZÓW MAZOWIECKI
 • Gmina:TOMASZÓW MAZOWIECKI
 • Powiat:TOMASZOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-06
 • Konto bankowe:68124031451111001022833867
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TOMASZÓW MAZOWIECKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE