organizacje pożytku publicznego

TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE - TOMASZÓW MAZOWIECKI

 • KRS:0000219583
 • Nazwa: TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE
 • Adres:97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, SOSNOWA 68
 • Miasto:TOMASZÓW MAZOWIECKI
 • Gmina:TOMASZÓW MAZOWIECKI
 • Powiat:TOMASZOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-22
 • Konto bankowe:84124031451111000027789052
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TOMASZÓW MAZOWIECKI
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE