organizacje pożytku publicznego

"TOWARZYSTWO POMOCY LUDZIOM CHORYM SAMOTNYM I BEZROBOTNYM-POMOCNA DŁOŃ" - PRASZKA

 • KRS:0000125970
 • Nazwa: "TOWARZYSTWO POMOCY LUDZIOM CHORYM SAMOTNYM I BEZROBOTNYM-POMOCNA DŁOŃ"
 • Adres:46-320 PRASZKA, FABRYCZNA 1
 • Miasto:PRASZKA
 • Gmina:PRASZKA
 • Powiat:OLESKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-23
 • Konto bankowe:22826900072000000139700001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PRASZKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE