organizacje pożytku publicznego

KALWARYJSKIE BRACTWO MĘKI PAŃSKIEJ - PRASZKA

  • KRS:0000253192
  • Nazwa: KALWARYJSKIE BRACTWO MĘKI PAŃSKIEJ
  • Adres:46-320 PRASZKA, AL.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 24
  • Miasto:PRASZKA
  • Gmina:PRASZKA
  • Powiat:OLESKI
  • Województwo:OPOLSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2006-03-16
  • Konto bankowe:47826900072001000226660001
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PRASZKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE