organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRASZCE - PRASZKA

 • KRS:0000051793
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRASZCE
 • Adres:46-320 PRASZKA, FABRYCZNA 1
 • Miasto:PRASZKA
 • Gmina:PRASZKA
 • Powiat:OLESKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-30
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenie-praszka.org
 • Konto bankowe:80826900072000000054150001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PRASZKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE