organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MŁODEGO KRECHOWIAKA - AUGUSTÓW

 • KRS:0000075163
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MŁODEGO KRECHOWIAKA
 • Adres:16-300 AUGUSTÓW, MICKIEWICZA 1
 • Miasto:AUGUSTÓW
 • Gmina:AUGUSTÓW
 • Powiat:AUGUSTOWSKI
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-28
 • Konto bankowe:19106000760000320000556076
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - AUGUSTÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE