organizacje pożytku publicznego

AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE - AUGUSTÓW

 • KRS:0000237085
 • Nazwa: AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPOŁECZNE
 • Adres:16-300 AUGUSTÓW, 16
 • Miasto:AUGUSTÓW
 • Gmina:AUGUSTÓW
 • Powiat:AUGUSTOWSKI
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-30
 • Adres WWW:http://asks.entro.pl
 • Konto bankowe:40203000451110000002145510
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - AUGUSTÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE