organizacje pożytku publicznego

AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA REUMATYZM - AUGUSTÓW

 • KRS:0000252444
 • Nazwa: AUGUSTOWSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA REUMATYZM
 • Adres:16-300 AUGUSTÓW, ZŁOTA 9
 • Miasto:AUGUSTÓW
 • Gmina:AUGUSTÓW
 • Powiat:AUGUSTOWSKI
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-14
 • Konto bankowe:91933400010010015641950001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - AUGUSTÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE