organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIU - TORUŃ

 • KRS:0000042393
 • Nazwa: TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIU
 • Adres:87-100 TORUŃ, KANAŁOWA 16
 • Miasto:TORUŃ
 • Gmina:M. TORUŃ
 • Powiat:M. TORUŃ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-02-03
 • Adres WWW:http://www.kta.fm.interia.pl
 • Konto bankowe:91951100002008005023310001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TORUŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE